خانه موضوعات القاب امامان و معصومین

موضوعات: القاب امامان و معصومین

القاب حضرت یوسف

القاب حضرت یوسف ع کدامند؟

شاید برایتان سوال پیش بیاید که القاب حضرت یوسف چیست و حضرت یوسف را به چه عناوینی میشناسند؟ باید گفت که: یوسُف از پیامبران...