مرور برچسب

الگوی حروف

الگوی ساخت حروف انگلیسی

یکی از روش های هدیه دادن که در این روزها بسیار باب شده است ، هدیه دادن در باکس هایی است که مطابق با حرف اول اسم طرف مقابل به انگلیسی ساخته شده اند. استفاده از این باکس ها هم برای جعبه کادو و هم باکس گل و هم برای دکور تولد ها یا مجالس بسیار…