مرور برچسب

امام حسن مجتبی

القاب امام حسن مجتبی (ع) برای اسم پسر

برخی از افراد علاقه شدیدی به ائمه و امامان دارند و وقتی فرزند دار می شوند، نام و یا لقب یکی از امامان را برای فرزند خود انتخاب می کنند. اگر به دنبال اسم قرآنی و مذهبی می باشید که برای فرزند خود انتخاب کنید و همچنین آن اسم لقب و کنیه امامان…