مرور برچسب

امام هادی

۲۰ عکس نوشته در مورد شهادت امام هادی (امام علی النقی ع)

امام علی النقی ع که لقب ایشان هادی می باشد امام دهم شیعیان هستند. این امام بزرگوار فرزند امام جواد ع می باشند. مزار ایشان در سامرا است. تاریخ شهادت امام هادی (ع) در سال 99 روز دوشنبه ۲۷ ماه بهمن ۹۹ مصادف با تاریخ قمری 3 رجب 1442 می باشد. به…