مرور برچسب

اندورفین

۴ ماده شیمیایی که باعث خوشحالی می شود و چگونه با بازی کردن خوشحال می شویم ؟

 نیکول لازارو یک طراح بازی مشهور در جهان است و اگر فکر می کنید طراحی بازی چه ارتباطی با وب سایتی که نرم افزار محل کار را پوشش می دهد دارد ، تا به حال بخوبی توجه نکرده اید. بازی سازی در حال تغییر چگونگی ساخت نرم افزار توسط شرکتها و تعامل…

ارتباط خوشحالی با  چهار هورمون دوپامین ، سروتونین ، اکسی توسین و اندروفین

ممکن است درخت پول نداشته باشیم اما می توانیم یک درخت خوشحالی داشته باشیم. دوپامین ، سروتونین ، اکسی توسین و اندروفین چهارضلع مسئول خوشحالی ما هستند. بسیاری از حوادث می توانند این انتقال دهنده های عصبی را تحریک کنند ، اما به جای قرار گرفتن…