خانه موضوعات اهدا عضو

موضوعات: اهدا عضو

نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی

نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی

این مقاله درباره نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی می باشد که دچار مرگ مغزی شده بودند و با رضایت خانواده این بانوی...
مراحل ثبت نام و گرفتن کارت اهدای عضو

توضیح کامل درباره مراحل ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو

اهدای عضو را می توان گفت یکی از قشنگترین نماد فرهنگی هر کشور می باشد زیرا اهدای عضو یک کار انسان دوستانه است و...