مرور برچسب

اهدا عضو

متن زیبا درباره اهدای عضو و زندگی بخشیدن به دیگران

31 اردیبهشت روز "اهدای عضو" نامگذاری شده است. این که اعضای خانواده یک فردی که دچار مرگ مغزی شده است، تصمیم بگیرند اعضای بدن عزیز خود را اهدا کنند، کاری بسیار سخت و ناراحت کننده می باشد، اما وقتی بدانند تنها راه ادامه حیات برای بیماران مبتلا…

نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی

این مقاله درباره نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی می باشد که دچار مرگ مغزی شده بودند و با رضایت خانواده این بانوی گرانقدر اعضای او به 4 نفر دیگر عمری دوباره بخشید. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه…

توضیح کامل درباره مراحل ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو

اهدای عضو را می توان گفت یکی از قشنگترین نماد فرهنگی هر کشور می باشد زیرا اهدای عضو یک کار انسان دوستانه است و می توان با اهدای عضو زندگی تازه ای را به افراد دیگر بخشید و خانواده های زیادی را خوشحال کرد. در این مقاله مراحل گرفتن کارت اهدای…