مرور برچسب

باباطاهر

متن شعر نمیدونم دلم دیوونه کیست باباطاهر

حتما شعر نمیدونم دلم دیوونه کیست از باباطاهر را شنیده اید. شعر دوبیتی زیبا که بیانی عاشقانه دارد. در این مطلب چند نمونه از متن شعر نمیدونم دلم دیوونه کیست را در اختیار شما قرار داده ایم که ابیاتی به آنها اضافه شده است.