مرور برچسب

بازنشستگان

متن تبریک بازنشستگی به پدر، مادر، معلم، دوست، همکار، خواهر و برادر

در این مجموعه تعدادی متن متن پیام تبریک بازنشستگی آورده شده که ی توانید آن را برای افرادی که دوران بازنشستگی خود را آغاز کرده اند ارسال کنید و به آن ها بگویید که بازنشستگی به معنی پیری و از حرکت ایستادن نیست.