خانه موضوعات بازیابی پسورد

موضوعات: بازیابی پسورد

چگونه پسورد ویندوز ۱۰ را بازیابی کنیم؟

آیا حساب ویندوز شما قفل شده و کار نمی کند؟علاوه بر آن پسورد را به یاد نمی آورید؟خب اگر صادق باشیم؛حالت بسیار بدی اتفاق...