مرور برچسب

بخاری

چرا دودکش لوله بخاری H شکل است؟

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا دودکش لوله بخاری به شکل h است؟ آیا دلیل علمی پشت شکل h مانند لوله بخاری ها وجود دارد؟ در این قسمت از پست قصد داریم تا بررسی کنیم و جواب این سوال را به دست آوریم که "چرا دودکش لوله بخاری H شکل است؟"…