خانه موضوعات بخاری

موضوعات: بخاری

چرا دودکش لوله بخاری H شکل است؟

چرا دودکش لوله بخاری H شکل است؟

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا دودکش لوله بخاری به شکل h است؟ آیا دلیل علمی پشت شکل h...