مرور برچسب

بستن روسری

۵ روش برای استفاده خلاقانه از روسری

در روز های قرنطینه توجه بسیاری از ما به روسری ها یا دیگر لباس های مانده در کمد لباسمان جلب شده.لباس هایی که خیلی وقت است از آنها استفاده نکردیم یا روسری ها و دستمال هایی که آن را مناسب برای سر کردن روتین نمیدانیم. در ادامه، ما پنج روش…