مرور برچسب

بیمارستان

آدرس دقیق بیمارستان نیکان | بیمارستان نیکان خصوصی است یا دولتی

بیمارستان نیکان تهران دارای بخش های بسیاری همچون : قلب و عروق ، اطفال ، اورولوژی ، جراحی و داخلی مغز و اعصاب ، رادیولوژی و زنان می باشد. با توجه به خدمات گسترده ای و قابل ارائه از سوی این مرکز درمانی، بیماران بسیاری جهت درمان، از شهر های…