مرور برچسب

تأثیرات دلار

عوامل مؤثر بر قیمت دلار در ایران چیست؟ آیا پیش بینی قیمت دلار در ایران امکان پذیر است؟

در این نوشته به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که عوامل مؤثر بر قیمت دلار در ایران چیست و آیا پیش بینی قیمت دلار در ایران امکان پذیر است؟برای پیش بینی قیمت دلار در ایران ابتدا باید ببینیم چرا نرخ دلار و ارز دچار نوسان می شود و چه عواملی بر…