مرور برچسب

تردمیل

آموزش صحیح تمرین با تردیمل

اگر از دسته افرادی هستید که علی رغم استفاده از تردمیل ، نتیجه مطلوبی نمی گیرید و کاهش وزن ندارید ، باید نسبت به آموزش صحیح استفاده از تردمیل ، اقدام کنید . برای استفاده از تردمیل باید به نکاتی توجه کنید .  اگر سابقه مشکل مفصل یا درد کمر…