مرور برچسب

ترفند جستجو در گوگل

تاریخ انتشار یک مقاله یا خبر در سایت را با چه روشی متوجه شویم ؟

استناد به وب سایت در مقاله یا تحقیق شما می تواند مشکل و ناامید کننده باشد ، اما من یک روش برای یافتن تاریخ انتشار استفاده کنید. برای یافتن زمان انتشار مقاله یا صفحه ، سایت و آدرس اینترنتی آن را برای تاریخ بررسی کنید.با یک جستجوی ساده گوگل…