خانه موضوعات تروریست

موضوعات: تروریست

واقعه 11 سپتامبر

حقایقی درباره واقعه ۱۱ سپتامبر به مناسبت هجدهمین سالگرد آن

همه ما می دانیم که واقعه 11 سپتامبر چیست و چه اتفاقی در آن روز افتاد اما ممکن است جزئیات آن را ندانید. این...