مرور برچسب

ترک خوردن لب ها

چگونگی درمان ترک خوردن و خشکی صاف لب

به یاد می آورید که چگونه لب های ترک خورده و شکسته شما در زمستان می سوزند؟ به ویژه زمانی که مشغول خوردن چیزی گرم یا تند هستید! در موارد شدید، پوست روی لب حتی لایه برداری کرده و خونریزی می کند. اگر با لب های خشک و ترک خورده دچار مشکل شده اید…