مرور برچسب

تصمیم گیری

برای تقویت قدرت تصمیم گیری خود چکار باید بکنیم؟

همواره زندگی ما بر پایه انتخاب هایمان بنا میشود و همه ی ما همیشه با انتخاب کردن مواجه هستیم و بسیاری مواقع بر سر دوراهی قرار گرفته و تصمیم گیری برایمان سخت میشود. تصمیمات ما چه کوچک و چه بزرگ زندگی ما را می‌سازند و سرنوشت ما در گرو انتخاب…