مرور برچسب

تعبیر خواب امامان و معصومین

تعبیر خواب امام حسین (ع) و زیارت آن حضرت چیست؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمده خواب شخصی را ببینید و پیش خود فکر کنید که آن شخص امام حسین (ع) بوده است؟ آیا دیدن امام حسین (ع) در خواب امکان پذیر است یا خیر؟ در ادامه به این سوال پاسخ می دهیم و درباره تعبیر خواب امام حسین (ع) و تعبیر خواب…

تعبیر خواب حضرت زکریا از نظر امام صادق و برخی از معبران غربی

از نظر معبران، خواب و رویاهای صادقه معنا و مفهوم خاص خود را دارند و حتی برخی از آنها می توانند خبر از اتفاق های آینده به ببینده خواب دهند. در این مطلب قصد داریم به بیان تعبیر خواب حضرت زکریا از نظر امام صادق و برخی از معبران غربی بپردازیم.…

تعبیر خواب امام علی (ع) و زیارت ایشان چیست؟

دیدن خواب امامان معصوم برای هر فردی اتفاق نمی افتد. در مطالب گذشته به صورت مفصل درباره تعبیر خواب امام رضا (ع) گفتیم و در این نوشته قصد داریم به تعبیر خواب امام علی (ع) بپردازیم و بگوییم دیدن امام علی در خواب نشانه چیست؟ از مراجع معتبر…

تعبیر خواب حضرت زینب (س) و زیارت ایشان چیست؟

شاید در هنگام خواب، ائمه یا پیامبران را ببیند و یا این که به حرم و زیارت یکی از امامان رفته باشید. دوست دارید تعبیر خوابی که می بینید را بدانید؟ مثلا در خواب حضرت زینب (س) را دیده اید، ولی تعبیر آن را نمی دانید. در پست های قبل تعبیر خواب…

تعبیر خواب امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت

ممکن است در خواب ببینید که به زیارت امام رضا (ع) رفته اید و یا ایشان را در خواب دیده باشید و به دنبال تعبیر این خواب باشید. در این نوشته سعی کردیم که تعبیر خواب امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت را از مراجع تعبیر خواب معتبر گردآوری کنیم و تعبیر…