مرور برچسب

تعبیر خواب

تعبیر خواب خوردن برف چیست؟

شاید در خواب احساس گرما می کنید و به همین دلیل خواب میبینید که در حال خوردن برف هستید. اما همیشه اینطور نیست. خوردن برف در خواب می تواند تعابیر دیگری نیز داشته باشد. برای خواندن تعبیر و تفسیر خوردن برف در خواب با ما همراه باشید.