مرور برچسب

توبه

بهترین راه توبه از گناه + مراحل توبه کردن

خداوند مهربان و بخشنده است، از اینرو به انسان ها فرصت بازگشت از گناه داده، اما توبه تنها به گفتار نیست و فردی که احساس گناه می کند برای توبه از گناه علاوه بر پشیمانی از ته دل، باید مراحل توبه کردن را طی کند. در ادامه مراحل توبه کردن و شرایط…