مرور برچسب

توریسم

بهترین پارک‌های ایران را بهتر بشناسید

پارک‌ها از فضاهای شهری هستند که امروزه نقش حیاتی برای مردم هر منطقه ایفا می‌کنند. به پایان رساندن یک روز کاری در حالی که از میان درختان و کنار آب می‌گذرید، تا حدی از خستگی یک روز کاری می‌کاهد. اما مزیت دیگر پارک‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ،…