خانه موضوعات جایزه نوبل

موضوعات: جایزه نوبل

تاریخچه نوبل و اطلاعات کامل درباره جایزه نوبل

اطلاعات کامل درباره جایزه نوبل، تاریخچه و نکات جالب آن

قبل از هرچیز بگوییم جایزه نوبل چیست؟ جایزه نوبل از نام پایه گذار آن یعنی آلفرد نوبل که یک شیمی دان سوئدی بود گرفته...