مرور برچسب

جایزه نوبل

اطلاعات کامل درباره جایزه نوبل، تاریخچه و نکات جالب آن

قبل از هرچیز بگوییم جایزه نوبل چیست؟ جایزه نوبل از نام پایه گذار آن یعنی آلفرد نوبل که یک شیمی دان سوئدی بود گرفته شده است. آلفرد یک کارخانه دار بزرگ بود و بعد از مرگش در سال 1895 وصیت کرد تا داراییش را صرف اهدای جایزه نوبل به بهترین های…