مرور برچسب

جدول سودوکو

روش آموزش جدول سودوکو به کودکان به ساده ترین روش

حتما اسم جدول سودوکو را شنیده اید. جدول سودوکو در واقع یک جدول 9 در 9 است که با اعداد 1 تا 9 پر می شود. جدول سودوکو نوعی بازی با اعداد است و پر کردن جدول سودوکو توسط کودکان برای فعالیت ذهنی آن ها بسیار مفید است. اگر قصد آموزش پر کردن جدول…