مرور برچسب

جشن نیکوکاری

مجموعه شعر زیبا درباره جشن نیکوکاری و احسان و نیکی کردن

هر سال در نیمه دوم آخرین ماه سال، 14 اسفند، جشن نیکوکاری برگزار می شود که با جمع آوری کمک های مردمی برای رفع نیازهای افراد بی بضاعت و محروم تلاش می کنند. به همین منظور مجموعه شعر های زیبا درباره جشن نیکوکاری و متن کوتاه در مورد احسان و…