خانه موضوعات جملات

موضوعات: جملات

متن در مورد رفیق به زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

متن در مورد رفیق به زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

در این مطلب جملات کوتاه و متن زیبا در مورد رفیق به زبان ترکی استانبولی همراه با ترجمه فارسی می خوانید که می توانید...
30 جمله فاز سنگین ترکی استانبولی با ترجمه فارسی برای بیو اینستاگرام

۳۰ جمله فاز سنگین ترکی استانبولی با ترجمه فارسی برای بیو اینستاگرام

اهل هر قوم و قبیله ای که باشی، حتما زبان شیرین ترکی برات جذابیت داره. بعضی افراد با اینکه اصالت ترک ندارد بسیار به...
جملات تاکیدی برای سلامتی

جملات تاکیدی برای سلامتی و تندرستی خود و دیگران

سلامتی موهبتی بسیار بزرگ از سمت خداوند است و تاجی بر سر افراد سالم که فقط بیماران آن را می بینند. "خدا سلامتی بده"...