مرور برچسب

حامله

علائم مرغ عشق حامله به چه شکل است ؟

چگونه متوجه شویم مرغ عشق حامله است ؟ باید بدانید که مرغ عشق ها و تمام خانواده پاراکیت ها تخم گذار هستند و از نظر علمی حامله نمیشوند . آنها بعد از تخم گذاشتن روی آن مینشینند تا جوجه به دنیا بیاید ، اما نشانه هایی وجود دارد که وجود…