خانه موضوعات حذف تبلیغات مزاحم

موضوعات: حذف تبلیغات مزاحم

روش فعال کردن یا غیرفعال کردن نمایش تبلیغ در مرورگر کروم

از ماه گذشته، مرورگر وب کروم با صفحه خانگی گوگل شروع به جلوگیری از تبلیغات یک ابزار به مرورگر خود اضافه کرده است. مرورگر...