مرور برچسب

حسن کاتب

دانلود مداحی “ایشالا اربعین میام سمت حرم” حسین سیب سرخی و حسن کاتب

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز. ضمن عرض تسلیت و التماس دعا در شب های عزیز ماه محرم، در این مطلب دانلود مداحی "ایشالا اربعین میام سمت حرم" حسین سیب سرخی و حسن کاتب را تقدیم حضورتان می نماییم.