خانه موضوعات حضرت ابوالفضل

موضوعات: حضرت ابوالفضل

تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز

متن تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز

روز تولد حضرت ابوالفضل (ع) را روز جانباز نامگذاری کرده اند. شخصیت حضرت ابوالفضل برادر و یار باوفای امام حسین (ع) جایگاه ویژه ای...