مرور برچسب

حضرت زینب

تعبیر خواب حضرت زینب (س) و زیارت ایشان چیست؟

شاید در هنگام خواب، ائمه یا پیامبران را ببیند و یا این که به حرم و زیارت یکی از امامان رفته باشید. دوست دارید تعبیر خوابی که می بینید را بدانید؟ مثلا در خواب حضرت زینب (س) را دیده اید، ولی تعبیر آن را نمی دانید. در پست های قبل تعبیر خواب…