مرور برچسب

حضرت یوسف ع

القاب حضرت یوسف ع کدامند؟

شاید برایتان سوال پیش بیاید که القاب حضرت یوسف چیست و حضرت یوسف را به چه عناوینی میشناسند؟ باید گفت که: یوسُف از پیامبران بنی‌ا‌سرائیل و فرزند یعقوبِ نبی بود. مادرش راحیل نام داشت. يوسف (بضم ياء و سين) يعنى خواهد افزود و مادرش به واسطه…