مرور برچسب

خرید دوچرخه

نیازهای رایج هنگام خرید دوچرخه (راهنمای خرید دوچرخه)

راحتی دوچرخه دوچرخه‌ها راحتی‌ های مختلف دارند. از یک دوچرخه مسابقه‌ ای انتظار راحتی چندانی نداریم و در یک دوچرخه کورسی بدن تا حد ممکن پایین می‌ آید تا مقاومت در برابر هوا کم شود. اما یک دوچرخه تفریحی شهری اجازه می‌ دهد کاملا عمودی…