خانه موضوعات خشم

موضوعات: خشم

راه هایی برای کنترل خشم در نوجوانان

راه های کنترل خشم در نوجوانان چیست؟مهارت کنترل خشم در نوجوانان

دوران نوجوانی دوران تغییر است و این تغییر در ابعاد مختلف جسمی و روانی اتفاق می افتد.در این دوران تغییرات هورمونی در جسم و...
کنترل اعصبانیت

۱۱ راهکار عملی برای رهایی از خشم و کنترل عصبانیت

منتظر ماندن در صفوف طولانی، سر و کله زدن با حرف های کنایه آمیز همکاران، رانندگی کردن در ترافیک بی منتها، همه این چیزها...