مرور برچسب

خشم

راه های کنترل خشم در نوجوانان چیست؟مهارت کنترل خشم در نوجوانان

دوران نوجوانی دوران تغییر است و این تغییر در ابعاد مختلف جسمی و روانی اتفاق می افتد.در این دوران تغییرات هورمونی در جسم و روان نوجوان رخ می دهد.شکل بدنش عوض می شود و دچار تغییرات رفتاری شدیدی می شود این تغییرات باعث می شود که نوجوان فشار و…

۱۱ راهکار عملی برای رهایی از خشم و کنترل عصبانیت

منتظر ماندن در صفوف طولانی، سر و کله زدن با حرف های کنایه آمیز همکاران، رانندگی کردن در ترافیک بی منتها، همه این چیزها میتوانند روی هم انباشته شوند و آستانه صبر شما را لبریز کنند. در حالی که داشتن احساس عصبانیت به عنوان واکنشی به این موقعیت…