مرور برچسب

خودشیفتگی

آیا درمان اختلال شخصیت خودشیفته ممکن است؟ آیا خودشیفتگی درمان دارد؟

شاید بارها در زندگی خود با افرادی که به قول عموم ازخود مچکر یا ازخودراضی یا خودپسند هستند مواجه شده باشید. برای درمان اختلال شخصیت خودشیفته ابتدا باید آن را بشناسیم و برای شناخت آن باید بتوانیم مرز بین خود دوست داری و عزت نفس با خودشیفتگی…