خانه موضوعات دارو های شادی آور

موضوعات: دارو های شادی آور

دارو های شادی آور : ما در این بخش سعی داریم لیستی از مقالاتی که اثبات میکند برخی از غذا ها و دارو ها موجب افزاش شادی خواهند شد را قرار خواهیم داد .
این دارو ها میتواند شامل مواد غذایی یا داروهای گیاهی باشد .

فرمول سیترونین

سروتونین چیست ؟

تعریف سروتونین سروتونین به زبان انگلیسی: Serotonin میباشد نام دیگر آن هیدروکسی‌تریپتامین نوعی انتقال‌دهنده‌های عصبی از نوع مونوآمینه اسید بیوژنیک است. به لحاظ بیوشیمی از مشتقات...