مرور برچسب

دارو های شادی آور

دارو های شادی آور : ما در این بخش سعی داریم لیستی از مقالاتی که اثبات میکند برخی از غذا ها و دارو ها موجب افزاش شادی خواهند شد را قرار خواهیم داد .
این دارو ها میتواند شامل مواد غذایی یا داروهای گیاهی باشد .

سروتونین چیست ؟

تعریف سروتونین سروتونین به زبان انگلیسی: Serotonin میباشد نام دیگر آن هیدروکسی‌تریپتامین نوعی انتقال‌دهنده‌های عصبی از نوع مونوآمینه اسید بیوژنیک است. به لحاظ بیوشیمی از مشتقات تریپتوفان می‌باشد. سروتونین به طور زیاد در دستگاه گوارش و…