مرور برچسب

دامپزشکی

متن های زیبا و عکس نوشته تبریک روز دامپزشکی به مناسبت ۱۴ مهر ۱۳۹۹

تمامی عوامل سایت مینویسم، روز دامپزشک را بر دامپزشکان دلسوزی که با جان و دل برای سلامتی و محافظت از حیوانات میکوشند تبریک عرض می نمایند. روز 14 مهر به پیشنهاد دکتر حسن تاج بخش به نام روز دامپزشک نامگذاری شده است. روز جهانی دامپزشک هم داریم…