مرور برچسب

دایورت

دایورت چیست ؟

معنی دایورت divert کلمه ای انگلیسی به معنای منحرف شدن ،منحرف کردن ،متوجه کردن ومعطوف داشتن است و در علوم نظامی به معنی تغییر دادن اماج یا ماموریت یا مقصد می باشد. دردنیای ارتباطات دایورت را می توان انتقال خط تلفن به خطی دیگرمعنا کرد. به…