مرور برچسب

درمان سلولیت

از بین بردن سلولیت با لیزر، درمان سلولیت ، بهترین دستگاه برای از بین بردن سلولیت

تعریف مختصر از سلولیت و نحوه از بین بردن سلولیت با لیزر :  سلولیت یک نوع عفونت باکتریایی است که به علت اختلال در سوخت و ساز چربی ها به صورت بدشکلی معمولاً در باسن ران و قسمت های تحتانی بدن زنان تجمع می کنند که از نظر فیزیولوژیکی مشابه چربی…