مرور برچسب

درونگرایی

تفاوت افراد خجالتی و درونگرا چیست؟

ما در دنیای اطرافمان با تیپ های شخصیتی بسیاری مواجه میشویم و گاهی به دلیل تشابه نشانه ها تفاوت افراد خجالتی و درونگرا را تشخیص نداده و معمولا هر دو دسته را جزو افراد خجالتی طبقه بندی میکنیم، غافل از اینکه کم صحبتی و بروز ندادن هیجانات و عدم…

در ازدواج با افراد درونگرا به این نکات توجه کنید

وقتی کلمه درونگرا را می شنوید، ممکن است به کسی فکر کنید که خجالتی یا ساکت است و ترجیح می دهد تنها باشد. در حالی که ممکن است این خصوصیات در مورد برخی از درونگراها صادق باشد، اما ویژگی های اخلاقی این نوع شخصیت، به عوامل مختلفی بستگی دارد.…

درونگرایی چیست و خصوصیات افراد درونگرا چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم راجب افراد درونگرا بدانیم و خصوصیات آنها را بشناسیم، باید تعریفی درست از درونگرایی در ذهنمان داشته باشیم. درونگرایی رفتاری است که با دیدگاه درونی ذهنی همراه بوده و فرد دورن گرا تسلط بیشتری برنفس خود دارد. این یعنی فرد…