خانه موضوعات دستکش

موضوعات: دستکش

استفاده از دستکش

استفاده از دستکش؛محافظ یا عامل پخش ویروس

●پوشیدن دستکش ها برای جلوگیری از ابتلا به کووید ۱۹ می تواند ضرر بیشتری نسبت به فایده آن داشته باشد: همان طور که کرونا به...