مرور برچسب

دعا

دعا برای آشتی فوری زن و شوهر (سریع الاجابه)

مهر و محبت اگر در خانه بین زن و مرد برقرار باشد باقی چیزها بهتر و قشنگ تر پیش خواهند رفت. اگر به دنبال یک دعاهای سریع الاجابه برای آشتی کردن فوری زن و شوهر هستید دعاهایی را که در ادامه نوشته شده است را بخوانید.