مرور برچسب

دکتر ارتوپد

درمان مشکلات درد و التهاب دست در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی دکتر میر

گاهی ممکن است درد و التهاب عضلات اسکتی تنها در یک طرف بدن، مانند یک دست و یا یک پا، احساس شود. در این صورت باید علت اصلی را تشخیص داد. درد دست راست در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی دکتر میر، تشخیص­گذاری شده و بعد از انجام آزمایشات و