مرور برچسب

دیالوگ های ماندگار

جمله هایی تاثیر گذار و ماندگار فیلم یک ذهن زیبا (انگلیسی و فارسی و تصویری)

دیالوگ های زیبا و ماندگار در فیلم Beautiful mind من مهمترین کشف زندگی ام را انجام داده ام. تنها در معادله مرموز عشق است که در ان هرگونه منطقی را می توان یافت. “I've made the most important discovery of my life. It's only in the…