مرور برچسب

دی ان ای

مجموعه آزمایشات پزشکی قانونی DNA 2

کدام یک از موارد زیر منبع بالقوه DNA برای تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نیست؟ A. ریشه مو ب. سلولهای قرمز خون C. سلولهای اپیتلیال در ادرار D. بافت عضلانی E. بزاق خون یک  منبع عالی DNA انسان است. DNA در گلبول های سفید خون انسان وجود دارد…

بارگیری و مرتب سازی ربات های DNA

(یک دوره جدید رباتیک نوکلئیک اسید) مولکول های مستقل که مجموعه های مختلف ژنتیکی را جمع آوری، حمل و مرتب سازی می کنند. با حرکت در کنار ساختار یک دی ان ای DNA پیچیده شده، ربات کوچکِ جمع آوری ،یک بار مولکولی را برداشته و سپس آن را از یک آدرس…