خانه موضوعات رنگ مد امسال

موضوعات: رنگ مد امسال

رنگ مد امسال را از این بخش دنبال کنید . رنگ مد سال را چند شرکت مختلف بیان میکنند که ما قصد داریم این چند رنگ را در این بخش هر ساله بیان کنیم .

 

رنگ سال 2021 و 1400 شمسی چه رنگی است؟

رنگ سال ۲۰۲۱ و ۱۴۰۰ شمسی چه رنگی است؟

بسیاری از شرکت های فشن و طراحی لباس ترند رنگ خود را برای سال 2021 منتشر کرده اند. مجموعه رنگ سال 2021 و 1400...
رنگ سال 97

رنگ سال ۹۷ چه رنگی است ؟

رنگ سال 97 چیست ؟ شرکت پنتون pantone.com به معنی همه رنگ ها شرکتی واقع در شهر کارلستات نیوجرسی می باشد. این شرکت به خاطر تعیین غیر...