مرور برچسب

رهبری بانوان

۵ روش که خانم ها میتوانند از طریق آنها یکدیگر را در محل کار حمایت کنند

همه ما روایت خانم ارشدی که در مقام بالایی فعالیت میکند اما از دیگر خانم های زیر دست خود حمایت نمیکند را شنیده ایم)  آنچه کمتر در موردش شنیده ایم، این است که آن خانم ارشد چه نبردهایی را پشت سر گذاشته و چه هزینه هایی بابت رسیدن به موقعیت خود،…