خانه موضوعات روتوایلر

موضوعات: روتوایلر

خصوصیات سگ روتوایلر

ویژگی ها و خصوصیات سگ روتوایلر سگی قوی و باهوش

روتوایلر (Rottweiler) یکی دیگر از سگ های نژاد دار آلمانی می باشد که به آن روتی نیز می گویند. روتوایلر سگ کاری می باشد...