مرور برچسب

روتوایلر

ویژگی ها و خصوصیات سگ روتوایلر سگی قوی و باهوش

روتوایلر (Rottweiler) یکی دیگر از سگ های نژاد دار آلمانی می باشد که به آن روتی نیز می گویند. روتوایلر سگ کاری می باشد به طوری که در گذشته از این سگ به عنوان هدایت برخی از گاری کوچک حمل بار کمک می گرفتند و یا در هدایت و محافظت گله از این سگ…