خانه موضوعات روز جهانی دیابت

موضوعات: روز جهانی دیابت

دیابت چیست و چگونه از دیابت پیشگیری کنیم؟

دیابت چیست و چگونه از آن پیشگیری کنیم؟ به مناسبت روز جهانی دیابت

14 نوامبر روز جهانی دیابت است و امسال روز جهانی دیابت در ایران مصادف شده با 23 آبان 1398. به مناسبت روز جهانی دیابت...