خانه موضوعات روز جهانی زن

موضوعات: روز جهانی زن

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن

عکس نوشته و کارت پستال روز جهانی زن (۸ مارس – ۱۸ اسفند)

روز جهانی زنان در تقویم بین المللی برابر با 8 مارس است، علت نامگذاری این روز اعتراض زنان کارگر در سال 1857 در نیویورک...