مرور برچسب

روز جهانی زن

عکس نوشته و کارت پستال روز جهانی زن (۸ مارس – ۱۸ اسفند)

روز جهانی زنان در تقویم بین المللی برابر با 8 مارس است، علت نامگذاری این روز اعتراض زنان کارگر در سال 1857 در نیویورک آمریکا به شرایط سخت و نابرابر کاری است. در ادامه چند کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز جهانی زن را تقدیمتان می کنیم که می…